تماس با ما


📍 آدرس:
کردستان شهرستان دیواندره کیلومتر ۴جاده سنندج جنب کشتارگاه (شرکت کشت آراد چهل چشمه کردستان)
ایمیل: